Kölhalning under barocken

Kölhalning nämns första gången cirka 700 f. KR i grekiska källor. Däremot verkar bestraffningen ha nått sin höjdpunkt under barocken på 1600-talet. Kölhalning var en bestraffningsmetod där den dömde bands fast och drogs under skeppet. Väldigt få överlevde och förutom drunkning förblödde de ofta då snäckor och andra havsdjur satt under skrovet. En annan dödsorsak var att skeppet ofta var i rörelse så den som kölhalades skalle krossades ofta av båtens tyngd. Kölhalning förbjöds i Sverige 1755. Idag förekommer det i filmer och serier, exempelvis i Black Hail och Vikings. Så på med dina hörlurar och se hur en grym bestraffningsmetod kunde gå till .

Piratskepp under åskväder