Konsten under barocken

Barocken spänner över flera sekler så det finns såklart flera olika inriktningar men om man ser på vad som kännetecknar barockmåleriet så är det att skuggningen och ljuset lyftes fram. Idag då vi tar sellfies är det exempelvis viktigt att ögonbryn är plockade och att vi har ett snyggt läppglans för att få glansiga läppar. För barockmänniskan så var inte det här viktigt, att sminka munnen ansågs bara dåliga kvinnor göra. Istället låg fokuset på kläderna, att materialet syntes väl och att skuggor och ljus förhöjde effekten. Det var även viktigt med rörelse i bilden och att den berättade något, så symboliken var även den närvarande.

Porträtt av en man