Barnuppfostran under barocken

Idag har de flesta föräldrar sina barn på dagis eller förskolan. Det är utbildad personal som tar hand om barnen och de har en bra lön förskollärare. Så har det inte alltid varit, utan de första småbarnsskolorna startade kring mitten av 1800-talet. Det var ofta kyrkan som hade del i uppfostran, främst för att få “pli” på fattiga barn. Under barocken arbetade barnen precis som vuxna och det var inte någon större skillnad på barn och vuxen, så länge barnet passerat tre år. Barn uppfostrades genom aga och det var det bästa sättet att få dem att lyda tyckte man. Trots det fick barnen under barocken det bättre än vad de haft under medeltiden genom att den lutherska läran skiljde mer på barn och vuxna. Luther ansåg att barn föddes onda och föräldrarna måste bryta ner dem, genom aga, för att på så sätt forma om dem. Därav finns exempelvis uttrycket “den man älskar agar man”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.